Náplň dne

Provoz školy je od 6.30 do 16.00 hodin

 

Mateřská škola je z bezpečnostních důvodů po celý den uzamčena.

Třídy jsou opatřeny videotelefony. Zvoňte na zvonek

třídy, do které Vaše dítě chodí. Zkontrolujte, zda se za Vámi zavřely dveře.

Nepouštějte do budovy mateřské školy cizí osoby!

 

Doba jídla

přesnídávka  9.00 hod

oběd             11.45 hod

svačina         14.15 hod

 

Scházení dětí

Budova MŠ se ráno otevírá v 6.30 hod.  Rodiče přivádějí děti do MŠ nejpozději do 8.30 hod, popřípadě oznámí učitelce pozdější příchod dítěte. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, musí být v mateřské škole denně od 8.00 do 12.00 hodin (mimo školních prázdnin).

 

Rozcházení dětí

Po obědě si rodiče odvádějí děti domů zpravidla od 12.15 do 12.30 hod. Provoz MŠ končí v 16.00 hod.

Pokud chodí rodiče opakovaně a bezdůvodně pro dítě pozdě, bude tato skutečnost považována za narušování provozu školy.

 

 Rodiče jsou povinni opustit budovu MŠ včas, tj. do 16,00 hod.


Copyright © 2010 mschrestova.cz Administrace