MENU

Edukační program – Jak se rodily knihy v KIC Ivančice

Ve středu 18. 10. se děti povinného předškolního vzdělávání účastnily edukačního programu s názvem Jak se rodily knihy. Akce se konala v KIC Ivančice. Již při příchodu do památníku A. Muchy děti byly plné překvapení z prostorů a vitrín se starodávnými knihami. Program jsme započali u obrazu, na kterém děti zkoušely svoji bystrost a zrakové vnímání. Následovala virtuální prohlídka bývalého kostele v Ivančicích, která se dětem velmi líbila. Hledali jsme ve vitrínách předměty podle hádanek paní průvodkyně. Závěr programu byl pro děti ohromující, protože si každý účastník mohl vytvořit vlastní razítko s motivem podle své fantazie ve sklepních prostorech. Akce se vydařila a my se již nyní budeme těšit na budoucí programy pořádané místním KIC Ivančice.