MENU

Kino Réna Ivančice – O pejskovi a kočičce

Ve středu 11. 10. děti z naší mateřské školy navštívily Kino Réna Ivančice, kde se konalo divadelní představení O pejskovi a kočičce. Představení se dětem velmi líbilo – jednak proto, že pohádkové příběhy dobře znají, ale i pro jejich zábavné zpracování a přednes herců. Děti se aktivně zapojovaly do hovorů a dění v kině. Na závěr si vybrané děti mohly zatančit choreografii pejska a kočičky společně s herci před celým sálem.