MENU

Mámo, táto, pojď si hrát

V úterý 19. 9. se konala akce pro rodiče s názvem Mámo, táto, pojď si hrát, a to v každé třídě naší mateřské školy. Děti tak mohly svým rodičům ukázat školku a vlastní třídu, kam denně dochází, svoje místo nebo oblíbené hračky a s těmi si pohrát společně s maminkou, tatínkem, sourozenci nebo prarodiči. Účast na třídách byla hojná a my věříme, že jsme si tuto akci všichni společně užili a prožili tak příjemně strávené odpoledne.

.