MENU

Návštěva ZŠ V. Menšíka

Ve středu 24. května jsme s dětmi s povinnou předškolní docházkou navštívily Základní školu Vladimíra Menšíka v Ivančicích, kde byla plánovaná exkurze do přípravné a první třídy, které naše děti zanedlouho budou navštěvovat. Děti se nejen seznámily s prostory školy, ale i personálem. Přivítali nás prvňáčci svojí četbou pohádky o Červené Karkulce. Děti si vyzkoušely různé didaktické hry, jako například počítání, přiřazování počtu žvýkaček, navlékání myších ocásků korálky nebo tvoření postaviček ze čtené pohádky na špejli. Druhou částí exkurze byla návštěva přípravné třídy, kde nám děti předvedly, jak se učí psát a program byl obohacen o hudební vystoupení s pohybem. Na závěr jsme si mohli protáhnout tělíčka prolézáním tunelu nebo skákáním do a z obručí. Radost dětem přinesly vyrobené dárečky, které dostaly od školáků.