MENU

Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi

Ve středu 29. 5. se uskutečnilo Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi ke Dni dětí na zahradě MŠ. Pro děti byly připraveny stanoviště s plněním nejrůznějších úkolů. Děti si tak mohly vyzkoušet překážkovou dráhu, skládání puzzle, prolézání gumovým labyrintem, přenášení míčků pomocí nohou a mnoho dalšího. Děti si za splnění všech disciplín vysoutěžily sladkou odměnu a diplom. Na závěr si každý mohl opéct špekáček.