MENU

Sportovní odpoledne rodičů s dětmi

Ve středu 31. května se v naší mateřské škole pořádalo sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi. Připraven byl bohatý program ve formě disciplín s plněním různých úkolů – skákání v pytli, překážková dráha s koloběžkou, skládání puzzle Červená Karkulka, hod na cíl nebo skákání v obručích. Děti za splnění každé disciplíny získaly razítko a na závěr také sladkou odměnu a medaile. Společně jsme si u založeného ohně opekli špekáčky a poseděli v příjemné přátelské atmosféře.