MENU

Platby

Stravné a školné se bude hradit převodem z účtu. Bližší informace na nástěnce mateřské školy nebo na třídní schůzce.