MENU

Kalendárium 2022/2023

Září

  • Schůzka s rodiči
  • Mámo, táto, pojď si se mnou hrát

Listopad

  • Tvořivá dílna pro děti a rodiče – Advent

Leden

  • Konzultační hodiny

Březen

  • Úklid školní zahrady

Duben

  • Tvořivá dílna pro děti a rodiče – Velikonoce

Květen

  • Výlet do ZOO Hodonín

Červen

  • Sportovní odpoledne na školní zahradě pro děti a rodiče
  • Den dětí – vycházka se zátěží
  • Rozloučení s předškoláky